Loading…

Meditatie en Meditatie

Experience Your Life

Meditatie is een methode waarmee we het niveau van gedachten die stress veroorzaken, verlagen. Onze constante chaotische gedachten creëren een toestand van stress in ons lichaam. Meditatie stelt ons in staat om te ontspannen en in onszelf te komen. Het creëert een kalme toestand in onze geest en in ons lichaam. Van daaruit is het veel gemakkelijker om klanken uit een andere dimensie te ontvangen, die Schwartzenebers, Vibrerend zijn!

De geluiden die we horen tijdens de meditatie zijn niets meer dan trillingen. Nu, niet alle trillingen zijn goed voor ons. Het is waar dat er tonen en tonen zijn die geometrisch zijn en signalen zijn voor de Scharmer’s. De trillingen zijn trillingen van de goddelijke grootsheid, terwijl de Scharmer’s trillingen zijn van het goddelijke, waar wij allen deel van uitmaken. Nu zijn deze trillingen trillingen van de oudste heerschappij, waarin wij allen verloren zijn, als wij onze trillingen en gewaarwordingen niet onder controle hebben wat betreft hoe zij met de heerschappij overeenstemmen! Als wij verloren zijn, dan zijn wij niet bezig controle te krijgen over onze trillingen! Dan zullen we altijd proberen onze trillingen te beheersen om onze trillingen in harmonie met de heerser te houden. Wij zullen verslaafd zijn aan angst, zwakheid van wil en lafheid. Er wordt gezegd dat deze mentaliteit via de geest in ons is gekomen, als gevolg van onze opvoeding. Het is zeker waar dat we ons meer bewust moeten zijn van de vibraties van ons lichaam tijdens de meditatie. We moeten leren meer gebruik te maken van onze emoties en verlangens, en zo onze secundaire functies te beheersen, zodat we onze trillingen kunnen beheersen…

Meditatie kan soms aanvoelen als een obsessieve herhaling. De herhalende bewegingen worden routineus, en vrij zijn van dit alles wordt onnatuurlijk omdat we de ene minuut terug zijn in onze gebruikelijke staat van leven en de volgende minuut in onze goddelijke staat van bewustzijn zijn. Meditatie als zodanig vereist geloof en voortdurende oefening om controle te krijgen over de onwillekeurige bewegingen van het lichaam en het eindeloos ronddraaien ervan te stoppen. De hele beoefening houdt dus een geleidelijke, pogingen in om de eigen biochemie onder controle te krijgen, zodat we ons steeds vrijer kunnen voelen.

Meditatie doorbreekt de manipulaties van de bewuste geest door de semi-bewuste geest, door het zaad van ontspanning, vredigheid en begrip in de onbewuste geest te planten en zo de ware bewuste geest te bereiken. Het is meer dan alleen mentaal rationeel zijn. Hoewel het een proces is van het verkrijgen van een volmaakte, op dit moment niet waarneembare geest, vereist het een stevige meditatiediscipline en een vastberadenheid om onze bewuste geestestoestanden te beheersen. Jung ontdekte een weg naar de mentale kelder van het subjectieve zelf en formuleerde in haar levensverhaal de theorie van de individuatie. Het blijkt dat zij de zelftranscendentie bereikte door veel beoefening van meditatie.

Echte genezing kan alleen gevonden worden wanneer men controle heeft over zijn eigen gedachten en in staat is om slechte gedachten mentaal te blokkeren. Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat zij reageren op iets dat buiten hun controle ligt. Zij mensen houden van het belang van de gedachte die buiten hun controle is, zelfs als dat betekent dat we het verkeerde zelf controleren. Sommige geleerden denken dat het de eigenwaarde van het individu vergroot. Zeker is dat het mensen mysterieus doet lijken en het schuldgevoel van de reiziger veroorzaakt wanneer zij niet in staat blijken hun eigen geest te beheersen. Als we de gedachten van onze eigen geest, of de gedachten van iedereen om ons heen, kunnen beheersen, zouden we de wereld beheersen.

Geen mens heeft de Vorm van God gezien, omdat Gods Vorm niet gezien kan worden. Gods Vorm bestaat uit elektromagnetische frequenties die wij fysiek niet kunnen waarnemen. Daarom is het absoluut onmogelijk om door te dringen tot het denken van God. Iedereen zegt dat hij zijn pad heeft gekozen, en nog zeggen mensen dat ze hun eigen pad volgen. Niemand beschrijft het Commando-Onbewuste in woorden. Het Commando-Onbewuste is de drijvende kracht, de stuwende intelligentie van de geest. Het Commando Onderbewustzijn is altijd actief, zonder waarschuwing en zonder ophouden. Het onderbewustzijn van het commando is een opslagplaats van elektromagnetische energieën die tijd en ruimte overstijgen. Net als een magneet slaat het onderbewuste informatie op, waarvan veel nooit wordt gebruikt.

Lees meer

Persoonlijke groei en ontwikkeling

Coach

Leave a Reply